Virksomhedsprofil for TD Møller A/S

TD Møller A/S blev oprettet 1. januar 2008 som led i et generationsskifte. Thorvald Møller ejede tidligere selskabet privat og har drevet firmaet i 23 år. TD Møller A/S beskæftiger 8 ansatte samt de 2 ejere. Der arbejdes i godt udstyrede sjak på 2-4 mand.

Virksomheden har i de sidste 15 år specialiseret sig i betonarbejde og opfører i dag primært betonkonstruktioner i insitostøbt beton. I forbindelse med større offentlige- og private byggerier er der et godt samarbejde med forskellige underentreprenører og leverandører, for at kunne tilbyde bygherren det mest optimale byggeforløb.

Dirch Møller er udlært anlægsstruktør og autoriseret kloakmester i 2002 og i 2003 blev han ansat hos Thorvald Møller. Denne ansættelse var afbrudt af et halv års arbejde med at bygge en boligblok i Grønland i 2006. 1. januar købte han halvdelen af Thorvald Møllers aktiver og sammen dannede Thorvald og Dirch, TD Møller A/S.

Investering i fremtiden

Hos TD Møller A/S investerer vi i fremtiden bl.a. ved uddannelse af nye kvalificerede medarbejdere til dansk byggeri.

Læs mere om vores uddannelse af lærlinge her.